JohannesAcademie

Op zoek naar Levenswijsheid

Welkom bij de JohannesAcademie

De JohannesAcademie biedt menselijke en spirituele vorming voor al diegenen die in hun leven op zoek zijn naar waarheid. Vanuit een realistische filosofie en katholieke theologie organiseert zij cursussen, debatten en weekends om een persoonlijke zoektocht te stimuleren en zo bij te dragen aan groei van de mens als persoon.
Zaterdag 8 december 19.00 uur Uit dankbaarheid en om zegen voor Anty Raymakers.
Voor de zielenrust van Frank van der Weel.
Zondag 9 december 10.00 uur Uit dankbaarheid en om zegen voor mevr. Mouton.
Voor de zielenrust van Frank van der Weel, Gerard en Riet van Gils, Frans Bleijs en Coby Sprong.
  12.00 uur Voor de zielenrust van Frank van der Weel, Woltera Boom-van Hanswijk-Pennink en Coby Sprong.
Maandag 10 december 19.00 uur Ter ere van de H. Geest.
Uit dankbaarheid en om zegen voor Annie van Poppel en Gemma van der Steen.
Dinsdag 11 december 19.00 uur Voor de levende en overleden familie Verwer.
Woensdag 12 december 9.00 uur Overleden ouders Rommens.
  19.00 uur Voor een bijzondere intentie.
Donderdag 13 december 19.00 uur Uit dankbaarheid en om zegen voor pater Elias en Fred de Brouwer.
Jaargedachtenis voor Maria As-Osterhaus.
Vrijdag 14 december 09.00 uur Uit dankbaarheid en om zegen voor mevr. Baars-Lieshout, mevr. Kootje Donk en mevr. van Dam-van Diete.
  19.00 uur Voor een bijzondere intentie.
Zaterdag 15 december 19.00 uur Uit dankbaarheid en om zegen voor Theo van Haren en Paul Bonarius.
Voor de zielenrust van Frank van der Weel.
Zondag 16 december 10.00 uur Uit dankbaarheid en om zegen voor mevr. Kanters.
Voor de zielenrust van Frank van der Weel, Gerard en Riet van Gils, Frans Bleijs en Coby Sprong.
  12.00 uur Voor de zielenrust van Frank van der Weel, Woltera Boom-van Hanswijk-Pennink en Coby Sprong.
- De herfstmarkt heeft in totaal €1935 opgebracht voor de Adventsactie. Bedankt voor uw giften!
- Op maandag 10 december zal er weer een meditatief concert plaatsvinden in onze kerk. Het is een avond van gebed, meditatie en muziek, met als thema ‘Magnificat’. Het begint om 20.00 uur en de toegang is gratis. Na afloop van het concert wordt er gecollecteerd voor de adventsactie. De avond wordt afgesloten met een borrel in het Leerhuis. Flyers liggen achterin de kerk.
- Aanstaande woensdag zal het H. Vormsel worden toegediend aan Priscia Ruiz Robles.
- Woensdag 12 december is er weer Lectio Divina. We zullen samen het evangelie lezen van de komende zondag en hierover praten. Om 20.00 uur in het Leerhuis.
- Vrijdagavond 14 december is er weer Thomasclub, om 18.45 uur in het Leerhuis.
- Ook zal op vrijdagavond 14 december de film ‘Des Hommes et des Dieux’ gedraaid worden. Een speelfilm over Algerijnse broeders die deze zaterdag zalig werden verklaard. Het is een indrukwekkende speelfilm gebaseerd op het waargebeurde verhaal van 8 Franse monniken die in een klooster in Algerije leven met islamitische dorpsgenoten. Ondanks toenemend gevaar besloten de monniken in Algerije te blijven met alle gevolgen van dien. Om 19.45 uur in het Leerhuis.
- Volgend weekend (15 en 16 december) zal er een deurcollecte zijn voor de bloemen met Kerstmis. Van harte aanbevolen.
- Na de H. Mis op zondag 16 december zal er tijdens het koffiedrinken een PowerPointpresentatie gegeven worden over St. Noa’s kindertehuis in Oeganda, waarvoor de Adventsactie wordt gehouden. De presentatie wordt gegeven door familie van pater Hooijschuur en we gaan ook proberen direct in contact met hem te komen. Iedereen is van harte welkom.
- Maandag 17 december is er weer een Avond van Barmhartigheid ter voorbereiding op Kerst. Na de H. Mis van 19.00 uur zal er uitstelling en aanbidding zijn met muzikale ondersteuning. Tevens is er biechtgelegenheid.
- Als u nog misintenties voor dit jaar op wilt geven, zou u dat dan zo spoedig mogelijk willen doen, dan kunnen we dat nog op tijd verwerken.
zondag 02 december 2018 00:00

Misschien is het vreemdste van het christelijke geloof dat God steeds weer het tegenovergestelde doet van wat je van “God” zou verwachten. Want een goede en almachtige God, zou je denken, zou zijn overmacht gebruiken om orde op zaken te stellen. Hij zou een perfecte wereld creëren en geen vrijheid bieden waardoor het mis kon gaan. Maar dat is niet wat God doet. Hij gunt ons de vrijheid wel, en dan, wanneer het misgaat, laat Hij nog steeds zijn overmacht niet gelden, maar schiet Hij te hulp door Zijn enige Zoon als hulpeloze mensenkind naar de mensheid te zenden. Tegen alle logische verwachtingen in, wordt Gods Zoon niet geboren in de hemel en zelfs niet in een paleis op aarde, maar in een stal naast de dieren. Daarna moeten een “geringe dienares” en haar timmerman-echtgenoot ervoor zorgen dat Jezus niet gedood wordt door de vijandige koning. Vervolgens gaat Jezus in zijn volwassenheid niet om met de elite, maar met verschoppelingen. Hij vecht niet met een zwaard, maar met licht en liefde. En uiteindelijk boekt Hij zijn overwinning door te sterven op het kruis. Vreemd, vreemd, vreemd.

Geen wonder dat de reactie van Maria op de Aankondiging verbijstering was (Lucas 1:29).

Maar God heeft Maria niet voor niets uitgekozen. Geestelijk was zij in staat om meteen te doorgronden de betekenis van deze keuze van de Heer. God, de Almachtige, heeft in zijn barmhartigheid omgezien naar de vernederden (Lucas 1:46-55). God heeft gekozen voor het kleine, het zwakke, het geringe, het unieke. Later bevestigt de leer van Jezus dit besef. “Gelukkig die arm van geest zijn,” zegt Hij aan het begin van zijn Bergrede, “want hun behoort het koninkrijk der hemelen. Gelukkig die verdriet hebben, want zij zullen getroost worden. Gelukkig die zachtmoedig zijn, want zij zullen het land erven.” (Matteüs 5:3-5). In dezelfde rede onderstreept Jezus dat onze hemelse Vader oog en liefde heeft voor alles wat Hij gemaakt heeft. Hij ziet de vogels en de lelies. Hij ziet wat hulpeloos lijkt, en wat voor anderen verborgen is. (Matteüs 6). Hij geeft het nodige brood en brengt alles in Zijn tijd ter vervulling.

In antwoord hierop, leren we van Jezus, moeten wij nederig blijven (of worden), en de geringheid omarmen. De weg naar de hemel loopt via de smalle poort. Daarbinnen komen, doen we met liefde en het geloof van een kind.

Advent en Kerstmis herinneren ons telkens weer om naar de wereld te kijken zoals God ernaar kijkt: met oog voor de grote mogelijkheden verborgen in de meest geringe schepsels. Zelfs een mosterdzaadje is genoeg voor God. Soms vraag ik me af: Hoe kan het zijn dat ik zoveel plezier vind in dingen zoals zonneschijn, vallende bladeren, koffie, spelende kinderen, knappe woordspelingen, of een stukje muziek? Hoe kan een bemoedigend woord van een vriend zoveel betekenen? Eigenlijk verbaast het mij dat we steeds weer hoop, vreugde en schoonheid vinden in onze gebroken wereld, met al haar pijn en verdriet. Genade doordringt het leven. En dus concludeer ik dat het Kerstverhaal geen sprookje is.

Tim Schilling
Parochiaan, Theoloog en medewerker van het Centrum voor Parochiespiritualiteit
www.geloventhuis.nl

zaterdag 10 november 2018 00:00

Met ons adventsproject willen we het werk van Pater Piet Hooyschuur, St. Noa's family in Oeganda, steunen. Hij is een vriend van een onzer parochianen.

St Noa's family woont in een dorpje vlak bij de hoofdstad Kampala, op een eigen terrein met zeven verschillende gebouwen. Er zijn vier aparte huisjes voor groepen kleinere en grotere jongens en meisjes. Daarnaast is er een keuken en een zaal om samen te komen en huiswerk te maken. Ook is er een huis voor de leiding, waar o.a. computerles wordt gegeven.

Voor twee projecten hebben we financiële steun heel erg nodig: zonne-energie en installatie van keukenapparatuur. Geschatte kosten € 9.400,-.

Project 1: Verlichting op zonne-energie

Oeganda ligt op de evenaar, dus wordt het 's avonds vroeg donker. Het stroomnet is onbetrouwbaar, het grootste deel van de dag is er geen stroom. Doordat de zon bijna altijd schijnt in Oeganda, kan men de hele dag elektriciteit opwekken via zonnepanelen en die opslaan in accu's. 's Avonds kan de energie in die accu's gebruikt worden om de boel te verlichten. Ook zal flink bespaard worden op de elektriciteitsrekening.
Nu heeft St. Noa's drie lampjes op zonne-energie. Dit project kan maken dat het terrein fatsoenlijk wordt verlicht, zodat de kinderen 's avonds huiswerk kunnen maken, dat spullen in de koelkast niet bederven en dat gezamenlijke activiteiten in de zaal gehouden kunnen worden.

Project 2: Huishoudelijke apparatuur

Iedere dag rond de 80 maagjes vullen, vergt de nodige creativiteit en de apparatuur is daar momenteel niet op ingericht. In de keuken moet dringend het een en ander vernieuwd worden. Er wordt voornamelijk met de hand gewerkt en het koken gebeurt nog op hout/houtskool. De wens is om een groot gasfornuis aan te schaffen en een upgraden van keukenapparatuur.

Wat is St. Noa's family?

Kinderen van allerlei leeftijden, achtergronden en religies, vormen samen St. Noa's family in Oeganda.
Het werk is ontstaan in de verschrikkelijke burgeroorlog van 1980-1985. Het opvangen en een toekomst bieden aan dak- en thuisloze kinderen, is de oorsprong van St. Noa's. Nu 35 jaar later, zijn er helaas nog steeds kinderen waarvan de ouders vroegtijdig overlijden of om andere redenen niet in staat zijn voor hun gezin te zorgen. Kinderen verlaten St. Noa's wanneer zij daar klaar voor zijn en dus hun school hebben afgemaakt en een vakopleiding of studie hebben afgerond, zodat zij op eigen benen kunnen staan. Anno 2018 is er een indrukwekkende groep 'oudgedienden', die soms inmiddels zelf een gezin hebben gesticht. In het begin had Pater Piet als jonge missionaris in Oeganda dit niet kunnen voorzien. Zonder hulp van velen (in raad, daad en gebed) was dit nooit gelukt.

St. Noa's is gevormd naar een echte familie: als je er woont, zorg je voor je vele broers en zussen. Iedereen helpt een handje mee in het huishouden (koken, mini-boerderij en moestuin onderhouden) en helpen met huiswerk. Als je er zelf rondloopt, voel je dat je je midden in een grote, maar hechte familie bevindt. De vier Bamama's (Oegandees voor 'moeders') en Pater Piet Hooyschuur vormen het hoofd van St. Noa's family. In het weeshuis zelf wonen: 12 baby's en kleuters, 42 basisscholieren, 27 middelbare scholieren, 8 studenten aan vakschool (beroepsopleiding), 2 universitaire studenten.

We hopen het bedrag van € 9.400,- met onze Adventsactie en de opbrengst van de herfstmarkt, zaterdag 1 december, zoveel als mogelijk te bereiken. Helpt u mee?

Website St. Noa's family

33302288 1528848730576254 1162630591712067584 n

Donderdag 7 juni, 19.45

Tijdens deze avond zullen Karel & Anne-Marijn Beenakker gaan vertellen over het huwelijk. Vragen zoals: "Hoe gaat het eraan toe in een huwelijk?" "Hoe ga je om met moeilijkheden in het huwelijk?" "Hoe draag je samen - als echtpaar - je gezin?" "Hoe betrek je God in je relatie / huwelijk?" zullen worden gesteld. Maar er is natuurlijk ook de ruimte om vanuit de zaal met vragen te komen. Wees welkom! Het beloofd een mooie avond te worden!

Details:
19:00 Mis
19:45 Broodmaaltijd
20.30 Lezing
22:00 Afsluiting
Daarna is er een borrel met de mogelijkheid om naar Aanbidding te gaan.
Bijdrage voor de avond: €4

woensdag 09 mei 2018 12:00

Kreuzgang Kloster Walkenried

Bidden: “een opwelling van het hart, gewoon een blik omhoog naar de hemel” zei H. Theresia van Lisieux. Er zijn niet per se woorden nodig als wij bidden. In de stilte van ons hart is beleven we deze contact met God. In zekere zin het meest natuurlijke, gewone gebeuren van het menselijke leven als wij beseffen dat onze meest natuurlijke relatie de relatie tot onze Schepper is. Wij zijn in ons bestaan volledig afhankelijk van Hem. In de aanbidding beleven we dat. Maar de kloosterlingen hebben ook de wijsheid en de rijkdom van het gemeenschappelijke gebed geleerd. Door de gezang van de Psalmen, door het vieren van de Eucharistie staan we als gemeenschap voor God - als Zijn volk.

Tijdens deze dag zullen zowel vragen over het persoonlijke gebedsleven en de moeilijkheden en valkuilen ermee besproken worden als ook het belang om in gemeenschap als kerk te bidden. We zullen het gebed ontdekken als het meest fundamentele niet alleen in ons christelijk leven, maar ook in ons menselijk bestaan.

Klik hier voor inschrijving..

 

woensdag 07 februari 2018 16:30

Binnenkort gaat het tweede semester van de Jaarcursus Filosofie bij de Broeders in Utrecht van start. Het eerste semester (t/m januari 2018) had als thema: Deugden van de geest. Het tweede semester gaat over Zijn en doen: de 7 gebieden waarin je kunt groeien tot wie je bent.

Jaarcursus Filosofie FB omslag

JohannesAcademie
Velen hebben inmiddels deelgenomen aan cursusavonden van de JohannesAcademie en kunnen ontdekken hoe belangrijk het is om te zoeken naar waarheid. Ons verstand is immers gemaakt voor wat waar is en zonder waarheid kunnen we niet echt liefhebben.

Voor een diepe persoonlijke vorming is het echter belangrijk je met meer regelmaat en systematiek te verdiepen in de grote menselijke en christelijke thema’s, om zo principes en oorzaken te ontdekken van ons zijn, ons handelen en ons geloof. Daarom zijn in Utrecht de Jaarcursus en in Den Haag de Aristoteles course opgezet om een gedegen vorming te bieden om filosofisch en theologisch te leren denken of, in andere woorden, een mens en een christen te zijn voor wie het zoeken naar en het ontdekken van de waarheid centraal staat!

Jaarcursus
De jaarcursus biedt een twee-jarig programma dat de verschillende domeinen van de realistische filosofie en de christelijke theologie omvat. Door een combinatie van onderricht, tekststudie, discussie en het stimuleren van een individuele zoektocht biedt de JohannesAcademie een levendige en uitgebreide doorlopende vorming. Het is mogelijk om alleen filosofie of theologie te volgen, maar het programma biedt ook juist een waardevolle combinatie van beide disciplines.

Filosofie – tweede semester
Heb je ooit opgemerkt hoeveel nadruk er gelegd wordt op wat we doen, wat we tot stand brengen of wat we aan het plannen zijn om te doen of te volbrengen? Zijn we dan werkelijk de som van alles wat we kunnen doen?

De metafysica stelt ons in staat om meer de diepte in te gaan en te zien wat we zijn, wie we zijn en om ons leven opnieuw te bezien in dat licht, meer dan alleen maar naar wat we kunnen doen. Het antwoord op de vraag wat we zijn stelt ons in staat tot de vraag hoe we bestaan en de verandering of groei die daarin kan optreden. Groei is iets heel anders dan ontwikkeling. Ontwikkeling betekent naar een doel toewerken. Groei gaat over het worden wat ik al ben. Dat is metafysica zoals die in mijn leven een concrete en wezenlijke rol speelt. Mijn leven en dat van anderen begrijpen als een groei in wat we zijn. Het is vaak heel uitdagend en het verandert je leven als je meer naar het zijn kijkt dan naar het doen, maar het maakt het ons mogelijk om een manier te ontwikkelen om onszelf en anderen te bezien, die fundamenteel meer respectvol, vreedzaam en hoopvol is. Dat heeft te maken met het kijken naar wat is en hoe het kan groeien, meer dan de werkelijkheid te benaderen met een idee of een plan (dat is een benadering die behoort tot het gebied van de activiteiten die met werk te maken hebben).

Praktische informatie
Docent: P. John Mary Jesus
Data: 20 feb, 6 mrt, 20 mrt, 17 apr, 1 mei, 15 mei, 29 mei
Dinsdagavonden 19:00 - 21:00 uur

Kosten
De richtprijs voor de jaarcursus is 40 euro per semester. Graag inschrijven via de website. Eventuele bijdrage invullen bij "gift".

Pagina 1 van 2
U bevindt zich hier: Home JohannesAcademie GM
Broeders van Sint JanDe Broeders van Sint Jan hebben hun leven aan God gewijd, ten dienste van God en hun naasten. Zij willen leven volgens het Evangelie van Jezus Christus en zich door hun gebed en hun activiteiten inzetten voor jong en oud.

Steun ons!

Uw steun

Ook uw steun hebben
wij hard nodig!

Login Sint Jan