JohannesAcademie

Op zoek naar Levenswijsheid

Cursussen

Cursusavonden filosofie en theologieThinkerNiet iedereen heeft de mogelijkheid om veel tijd uit te trekken voor een diepgaande, persoonlijke vorming als mens en als christen. Toch verlangen we allemaal naar een plek waar we in alle vrijheid kunnen denken en leren. De maandelijkse cursussen van de JohannesAcademie zijn juist hiervoor bedoeld. Door drie avonden in een maand te reserveren om een specifiek onderwerp, vraag of domein van het leven te onderzoeken, kun je je eigen zoektocht naar waarheid vasthouden en voortzetten.
De onderwerpen van de cursusavonden betreffen vragen over ons leven en de wereld om ons heen, zowel vanuit menselijk als christelijk perspectief. Daarom introduceren de broeders u altijd in een stukje filosofie of theologie om beter te kunnen analyseren en meer inzicht te scheppen in het thema. 
Ook als u niet alle avonden kunt komen, bent u van harte welkom!

Katholiek de Bijbel lezen (data gewijzigd)

Van 11 oktober 2019 20:00
tot 11 oktober 2019 22:00
Activiteit downloaden

Locatie: Thomas a Kempis Leerhuis, Broerestraat 12, 3532 CP, Utrecht Broerestraat 12, 3532 CP, Utrecht

Labels: vorming, cursus

Er wordt vaak gezegd dat katholieken de Bijbel niet kennen, dat ze nauwelijks erin lezen, etc. Hoe dan ook, het is duidelijk dat de Heilige Schrift een bron is voor het leven van ieder gelovige. Maar hoe lezen katholieken de Bijbel? Het is duidelijk dat een katholiek een ander interpretatiekader heeft dan een Protestant. Dei Verbum onderscheidt de Heilige Schrift, de overlevering (traditie) en het leerambt als drie elementen die op elkaar inspelen.

Tijdens deze cursus willen we de theoretische achtergronden van het katholieke Bijbellezen achterhalen, maar tegelijkertijd ook heel concreet naar Bijbelteksten kijken en zien wat een katholieke lezing van de Bijbel oplevert.

4, 11, 18 okt. 2019

Spreker: Br. Ignatius Maria

Kosten voor de 3 avonden: 20 €

contant ter plaatse of: overmaken op NL33INGB0001635622, t.n.v. Priorij Maria-Koningin

2019-10-11 20:00:00
2019-10-11 22:00:00
U bevindt zich hier: Home JohannesAcademie Agenda Cursussen Katholiek de Bijbel lezen (data gewijzigd)
Broeders van Sint JanDe Broeders van Sint Jan hebben hun leven aan God gewijd, ten dienste van God en hun naasten. Zij willen leven volgens het Evangelie van Jezus Christus en zich door hun gebed en hun activiteiten inzetten voor jong en oud.

Steun ons!

Uw steun

Ook uw steun hebben
wij hard nodig!

Login Sint Jan