JohannesAcademie

Op zoek naar Levenswijsheid

Cursussen

Cursusavonden filosofie en theologieThinkerNiet iedereen heeft de mogelijkheid om veel tijd uit te trekken voor een diepgaande, persoonlijke vorming als mens en als christen. Toch verlangen we allemaal naar een plek waar we in alle vrijheid kunnen denken en leren. De maandelijkse cursussen van de JohannesAcademie zijn juist hiervoor bedoeld. Door drie avonden in een maand te reserveren om een specifiek onderwerp, vraag of domein van het leven te onderzoeken, kun je je eigen zoektocht naar waarheid vasthouden en voortzetten.
De onderwerpen van de cursusavonden betreffen vragen over ons leven en de wereld om ons heen, zowel vanuit menselijk als christelijk perspectief. Daarom introduceren de broeders u altijd in een stukje filosofie of theologie om beter te kunnen analyseren en meer inzicht te scheppen in het thema. 
Ook als u niet alle avonden kunt komen, bent u van harte welkom!

Cursus - De Scivias van Hildegard

Cursus - De Scivias van Hildegard

Van 26 november 2019 19:30
tot 26 november 2019 21:30
Activiteit downloaden

Locatie: Johanneszaal Oude Molstraat 37 , 2513 BA , Den Haag , NL

Labels: cursus, theologie

Deze cursus is een inleiding op het boek van de Scivias van Hildegard van Bingen, in drie delen: 1. Aan het begin van de pelgrimstocht van de ziel staat God als Schepper centraal. De gevallen mens is vooral stoffelijk, één met de schepping. 2. De overgang van het Oude naar het Nieuwe Testament – met de incarnatie van Christus – vindt zijn hoogtepunt in de Eucharistie (II,6). Ook speelt de Kerk, als bruid van Christus en geefster van de sacramenten, een wezenlijke rol. Dit alles dankzij Gods barmhartigheid, zich openbarend in de Drie-eenheid. 3. De gelovige zelf, ook als lid van een gemeenschap, is op weg naar de eindtijd, dankzij de werkzame kracht van de Heilige Geest (de Goddelijke deugden).

Spreker: br. Marie-Thomas
Data: 12, 19, 26 november 2019, 19.30-21.30 uur
Locatie: Johanneszaal,
Oude Molstraat 37, Den Haag


2019-11-26 19:30:00
2019-11-26 21:30:00
U bevindt zich hier: Home JohannesAcademie Agenda Cursussen Cursus - De Scivias van Hildegard
Broeders van Sint JanDe Broeders van Sint Jan hebben hun leven aan God gewijd, ten dienste van God en hun naasten. Zij willen leven volgens het Evangelie van Jezus Christus en zich door hun gebed en hun activiteiten inzetten voor jong en oud.

Steun ons!

Uw steun

Ook uw steun hebben
wij hard nodig!

Login Sint Jan