JohannesAcademie

Op zoek naar Levenswijsheid

Aristoteles course

AristotelesWeekends en cursussen filosofie
De Aristoteles course biedt een filosofische zoektocht naar de mens als persoon. Geholpen door meesters als Aristoteles, die door Thomas van Aquino steevast werd aangeduid als ‘de Filosoof’, en p. Marie-Dominique Philippe, nemen de broeders u mee in een zoektocht naar de beginsels van het zijn, het leven en het handelen van de mens, om te ontdekken wat, wie en waartoe we zijn.


Hildegard van Bingen Festival

Hildegard van Bingen Festival

Van 30 mei 2019 19:00
tot 02 juni 2019 15:00
Activiteit downloaden

Locatie: Thomas a Kempis Leerhuis, Broerestraat 12, 3532 CP, Utrecht Broerestraat 12, 3532 CP, Utrecht

Labels: studiedag

De wijsheid van de kloosters ligt niet alleen op het geestelijk vlak, maar ook op het natuurlijke vlak. H. Hildegard van Bingen laat dit duidelijk zien, zowel door haar visioenen over het goddelijke heelalbestuur als door haar kennis over de natuurlijke en genezende krachten van de planten. “Fides et ratio”, genade en natuur, horen bij elkaar.

Sprekers: Jean Christophe Candau (dirigent, zanger), p. Gabriel Heinzelmann (Gemeenschap 'Familie van Maria'), Mieke Kock-Rademakers (classicus, filosoof en vertaalster van het werk Scivias van Hildegard van Bingen), Louis van Hecken (arts), Sis Josip (kunstenaar), Maria-Sylvia Brunet (schrijver, docent).

Programma

Donderdag 30 mei
19.00 uur: Muziekworkshop

Vrijdag 31 mei

Ochtend
09.00 uur: Heilige Mis
10.00 uur: Geestelijke lezing (p. Gabriel Heinzelmann)
11.00 uur: Workshops: muziek of koken
12.30 uur: Lunch

Middag
14.00 uur: Lezing Maria-Syvia Brunet 'Het ecologisch bewustzijn in het werk van de H. Hildegard van Bingen.'
15:00 uur: Pauze
15.15 uur: Panelgesprek
16.00 uur: Workshops: muziek of koken
18.00 uur: Vespers
18.30 uur: Aanbidding
19.00 uur: Diner

Avond
20.30 uur: Avondprogramma met film ("Vision") en gesprek

Zaterdag 1 juni

Ochtend
08.30 uur: Heilige Mis
09.30 uur: Geestelijke lezing (p. Gabriel Heinzelmann)
10.30 uur: Workshops: muziek of koken
12.30 uur: Lunch

Middag
14.00 uur: Lezing Mieke Kock-Rademakers: ‘Liber Scivias. Een pelgrimstocht van de ziel.’
15:00 uur: Pauze
15.15 uur: Panelgesprek
16.00 uur: Workshops: muziek of koken
18.00 uur: Vespers
18.30 uur: Aanbidding
19.00 uur: Diner

Avond
20.30 uur: gezang met Jean-Christophe Candau

Zondag 2 juni

Ochtend

09.00 uur: Repetitie voor deelnemers van de muziek workshop
10.00 uur: Heilige Mis
11.30 uur: Koffie en kleine receptie met hapjes naar recept van H.Hildegard

Middag
12:30 uur: Lezing dr. Van Hecken: ‘28 jaar ervaring met de Hildegard-geneeskunde in de algemene praktijk’
Parallel programma voor de kinderen: kookworkshop
14.00 uur: Hapje door de kinderen gemaakt

Workshops
Belangrijk: Vermeld bij "opmerkingen" in het inschrijfformulier of u de muziekworkshop of de kookworkshop wilt volgen. Ook als u niet alle dagen aanwezig zult zijn, is het belangrijk dat u een keuze doorgeeft. Het is de bedoeling dat u het hele weekend bij de workshop van uw keuze blijft. Het is niet mogelijk om de ene dag de muziekworkshop te volgen en een andere dag te koken.
Kiest u voor de muziekworkshop? Laat dan bij "opmerkingen" weten of u sopraan, alt, tenor of bas bent.

Kosten
De standaardprijs voor het festival is 60 euro. U volgt dan het programma van het hele weekend. Er zijn echter mogelijkheden om een deel van het festival te volgen met aangepaste prijzen:

Deelname alleen vrijdag: 30 euro
Deelname alleen zaterdag: 30 euro
Deelname zaterdag en zondag: 35 euro
Deelname alleen zondag: 10 euro

Drie van bovenstaande tarieven kunt u terugvinden in het inschrijfformulier. Als u het tarief van 30 euro kiest, dan graag bij "opmerkingen" aangeven of u op vrijdag of op zaterdag komt. 
Indien u alleen op zondag aanwezig zult zijn, hoeft u zich niet in te schrijven via de website en kunt u contant betalen bij het festival.

Er is de mogelijkheid om een klein onderdeel van het festival mee te maken, bijvoorbeeld alleen het diner en avondprogramma. Of alleen de lunch en één lezing.

Tarieven:
Deelname lunch & lezing: 7,50euro
Deelname diner & avondprogramma: 12,50euro

Bent u van plan om naar een bepaald onderdeel van het festival te komen, stuur dan een email naar lvw@stjan.org U hoeft in dat geval niet in te schrijven via de website. De kosten kunt u tijdens het festival betalen.

De kosten mogen geen belemmering zijn voor deelname. Mocht u daar vragen over hebben dan kunt u een email sturen aan lvw@stjan.org

Overnachtingen
De priorij van de Broeders heeft geen mogelijkheden tot overnachting. U kunt een overnachting zoeken via een hotel of via airbnb. Zie hieronder suggesties:

- Hotel 2L De Blend (5 min loopafstand; prijzen voor 2 personen voor 2 nachten vr/za en za/zo: 194 € (prijzen van 23 februari 2019)), https://www.2ldeblend.nl/nl/index.html

- The Anthony Hotel (12 min loopafstand), https://www.theanthony.nl/nl/

- Park Plaza Hotel (20 min loopafstand, 7 min met de bus) https://www.parkplaza.com/utrecht-hotel-nl-3531-bl/netutrec

- Hotel Ibis (20 min loopafstand, 7 min met bus), https://www.accorhotels.com/nl/hotel-0880-ibis-utrecht/index.shtml

Airbnb: https://www.airbnb.nl/

Er is een beperkt aanbod om onderdak te krijgen bij parochianen van de Gerardus Majella parochie voor de somma van 20,- euro. Indien u hiervoor in aanmerking wilt komen, kunt u dit aangeven bij "opmerkingen" in het inschrijfformulier. Vervolgens zal de betreffende parochiaan contact opnemen.

Sprekers

Mieke Kock-Rademakers

Mieke Kock

Ik ben geboeid door Hildegard als vrouw, eigenzinnig en zich altijd nog, ondanks haar geniale geest, beschrijvend als indocta. Hieruit spreekt een besef van vermogen en onvermogen.

Ik ben geboeid door het denken van de twaalfde eeuw, het begin van het individualisme.

Ik ervaar als filoloog de onderliggende zeggingskracht van haar klanktaal en beeldtaal, als ik haar teksten lees volgens de lectio divina, (telkens weer de mogelijkheid tot nieuw inzicht).

Als classicus en filosoof vind ik het boeiend om het denkspoor van de filosofen van de oudheid (Aristoteles, Plato, Plotinus) in haar werk te ontdekken, naast dat van kerkvaders, en O.T en N.T. 

Ik bewonder haar om haar consistente geest en systematiek. Telkens is ze in staat om het vorige spoor, Gods intrinsieke werkzaamheid, telkens weer verrijkt, te hervatten.

Vorm en inhoud zijn bij haar één. Ook in haar leven (habitus).

Sis Josip

Sis Josip

De komende 10 jaar gaat de Haagse beeldend kunstenaar en cultureel ondernemer Sis Josip de hemel onderzoeken en artistiek verbeelden: hoe is de hemel georganiseerd; hoe werkt de hemel; hoe ziet de hemel eruit; wat voor een invloed heeft de hemel op de kosmos, de aarde en op ons mensen. De middeleeuwse mystica Hildegard von Bingen is een belangrijke inspiratiebron. Door haar bijzondere gave kon zij via visioenen in de hemel kijken en daar verslag van doen.

Dit is de tekst die bij het kunstwerk De Zuil van het Goede hoort:

Hildegard von Bingen ziet in een visioen een gebouw. Aan de westhoek van het gebouw ziet ze een mysterieuze, maar uiterst sterke, donkerrode zuil. Deze was zodanig in de hoek van de muur ingebouwd dat zij zowel van de binnen - als van de buitenkant zichtbaar was. Deze zuil was zo omvangrijk dat de hoogte en de breedte niet te overzien waren, maar wel de mooie symmetrie ervan. Aan de buitenkant zaten drie staalkleurige randen, van boven tot onder zo scherp als een zwaard.

De zuil is mysterieus, omdat God zo wonderbaarlijk is en onbegrensd, zo vol geheimen dat Hij niet door kennis of op een zintuiglijke manier kan worden ervaren, en Hij is zo sterk dat al jouw kracht door Hem gestuurd wordt en zich niets met Zijn kracht laat vergelijken.

De donkerrode kleur van de zuil verwijst naar de dood van zijn enige zoon, die zijn purperrode bloed voor de verlossing van de mens vergoot (...)

En dat er één rand op het zuiden is gericht, waar veel droog stro ligt, dat door hem is afgesneden en verstrooid, betekent: de zeer rechtvaardige God van de Drievuldigheid snijdt in het Christenvolk alle dorheid van de tegenstand en het tegenspreken weg en ook de verwerping van het ware katholieke geloof, die Hij ontmoet, tot zijn grote ontsteltenis, en verbrandt ze als als hooi, dat - van het eetbare koren gescheiden - vertrapt wordt en in het vuur verbrandt. (...)

En een rand richt zich naar het noordwesten: daar dwarrelt een massa veren naar beneden die door hem zijn uitgerukt, omdat de Godheid de trotse pronkzucht van het Joodse volk, dat zeer hoogmoedig met trots gemoed voortgaat, te neerslaat, als het zich op eigen macht laat voorstaan en niet Gods recht laat wedervaren. Zo gedroegen zich de Farizeeërs, die probeerden hoog ten hemel te stijgen, vertrouwd op eigen kunnen en bouwend op zichzelf, maar die volgens het rechtvaardige oordeel van God wegens het afwijken van hun manier van doen, verscheurd werden en ten gevolge van dit aanmatigend gedrag ten val kwamen (...)

De middelste echter is op het westen gericht, waar vele door hem afgezaagde vermolmde houtresten liggen. Want de Drievoudigeheid snijdt de goddeloze en duivelse scheuring van het heidense volk dat zich ten aanzien van het ware geloof in staat van ontrouw bevindt, af:immers zoals vermolmd hout vies en nutteloos is, zo ook is dit volk afgesneden van de vreugde van het leven en verworpen (...)

Vertaling uit Scivias Ken de Wegen III, Het zevende visioen, door Hans Wilbrink uit zijn boek Ootmoed.

Pater Gabriel Heinzelmann

pater gabriel

Pater Gabriel Heinzelmann is lid van de familie van Maria. Hij is rector van de RK Kapel, Diepenbrockstraat 3 in Amsterdam-Zuid waar het originele schilderij van de Vrouw van alle Volkeren zich bevindt.

In zijn geboorteland, Duistland, heeft hij de heilige Hildegard leren kennen. Zes jaar lang mocht hij deelnemen aan maandelijkse lezingen door Dr. Hertzka die de boeken van de heilige Hildegard toegankelijk voor de mens van nu maakte.

God heeft namelijk door de heilige Hildegard een volledig geneeskundig systeem aan de mensheid doorgegeven. Hildegard zelf heeft nooit geneeskunde uitgeoefend. Haar medische boeken (Causae et Curae) werden in die tijd weinig begrepen. De Oostenrijkse arts Gottfried Hertzka was verbaasd toen hij in de XX eeuw ontdekte dat Hildegard bijna 1000 jaar geleden al bloedgroepen en virussen beschrijft als mede- veroorzakers van kanker! Haar inzichten stemmen overeen of lopen zelfs vooruit op de medische kennis van vandaag.

Maria-Sylvia Brunet

Maria Sylvia Brunet

Van opleiding ben ik lerares Nederlands - Engels - Economie.
Ik heb de H. Hildegard leren kennen door toedoen van de H. Jozef. De allereerste keer dat ik iets over haar las was in een tijdschrift van de H. Jozef.  Het verbaasde me ten stelligste dat er een heilige was die raad gaf inzake voeding. Ik was bijzonder geïnteresseerd en wilde alles over haar weten. Al haar geschriften heb ik grondig bestudeerd. Haar raadgevingen heb ik altijd geloofd en ook in mijn leven toegepast. 

Ik ben naar Duitsland getrokken om diverse cursussen te volgen bij Dr. Strehlow, de opvolger van Dr. Hertzka, de pionier van de H. Hildegardgeneeskunde. Daarna begon ik lessenreeksen over haar te organiseren en mee te werken aan conferenties in binnen- en buitenland.  Tenslotte ging ik ook in op het voorstel om de luisteraars van Radio Maria Nederland op de hoogte te brengen van het leven en werk van de H. Hildegard. Zowel haar theologische inzichten als haar wijsheid inzake voeding en gezondheid kwamen aan bod. Nu nog geef ik bij mij thuis vastencursussen en kooklessen. Ondertussen heb ik drie boeken geschreven die totaal aan het leven en werk van de H. Hildegard gewijd zijn.

Vandaag de dag zijn veel mensen enorm bekommerd om de natuur, het klimaat en de opwarming van de aarde. Hetgeen de H. Hildegard schreef, door toedoen van de H. Geest, kan ons op dat vlak goed van pas komen.  Haar geschriften waren niet louter bedoeld voor de tijd waarin zij leefde maar veeleer voor onze generatie. Volgens de H. Hildegard staat de mens in het midden van de schepping en draagt een grote verantwoordelijkheid.  Toch is de verbondenheid met zijn Schepper cruciaal voor het welslagen van zijn ondernemingen. Tijdens de voordracht ga ik daar dieper op in.

 

2019-05-30 19:00:00
2019-06-02 15:00:00
U bevindt zich hier: Home JohannesAcademie Agenda Aristoteles course Hildegard van Bingen Festival
Broeders van Sint JanDe Broeders van Sint Jan hebben hun leven aan God gewijd, ten dienste van God en hun naasten. Zij willen leven volgens het Evangelie van Jezus Christus en zich door hun gebed en hun activiteiten inzetten voor jong en oud.

Steun ons!

Uw steun

Ook uw steun hebben
wij hard nodig!

Login Sint Jan