Familie van Sint Jan

Een religieuze familie binnen de katholieke Kerk

Welkom bij de familie van Sint Jan

Christus navolgen, zoals de Heilige Johannes Hem is gevolgd. Gezonden zijn naar degenen die dorst hebben naar waarheid en liefde. Plaatsen van vorming en gemeenschap aanbieden aan degenen die op zoek zijn naar zingeving, in het bijzonder jongeren en gezinnen.


“Het leven is verschenen, wij hebben het gezien,
wij getuigen ervan” (1 Joh 1,2)


Contemplatie – Getuigenis – Gemeenschap

zondag 31 mei 2020 08:00


De H. Mis van het Hoogfeest van Pinksteren wordt uitgezonden op kerkomroep en tevens ook live gestreamd op Facebook. U bent van harte uitgenodigd deze te volgen.

Bijdragen aan de collecte kunt u digitaal via deze link.

Open hier het katerntje met de teksten voor de H. Mis.

zondag 31 mei 2020 00:00

Bij gelegenheid van Pinksteren 2020 schrijven de Nederlandse bisschoppen u een pastorale brief. De bisschoppen willen gezamenlijk - nadat zij onlangs de protocollen hebben bekendgemaakt die een opstart van publieke vieringen weer mogelijk maken - in deze brief aan de hand van een bezinning op het lied ‘Kom, Schepper Geest, daal tot ons neer’ verhelderen wat de Heilige Geest betekent voor ons geloofsleven, heel concreet in deze in verschillende opzichten moeilijke en donkere tijd van de Coronaviruspandemie. Het is immers de Heilige Geest die enthousiasme geeft, bemoediging en vrede. En die het geloof, de hoop en de liefde in ons wekt met als doel ons in staat te stellen onder alle omstandigheden Christus trouw te blijven en na te volgen. Lees hier de brief.

Beste parochianen,

U kunt zich via deze link inschrijven voor de H. Missen van komende maandag, 2e Pinksterdag. Er zijn H. Missen om 8.15 uur, 10 uur in de kerk, 10 uur op het binnenplein voor jonge gezinnen. Als deze missen vol zouden raken zal er een H. Mis om 19 uur zijn.

Kom alleen als je klachtenvrij bent (dus niet als je: koorts, droge hoest of vermoeidheid hebt).

Ik zou u willen vragen om zich in de maand juni afwisselend op verschillende tijdstippen in te schrijven zodat alle parochianen met enkele regelmaat ook naar de 10 uur Mis kunnen komen. En wilt u parochianen die geen internet hebben bij de inschrijving helpen? Inschrijving via het secretariaat van de parochie kan ook. 

p. Ignatius Maria

zaterdag 30 mei 2020 00:00

Op 2e Pinksterdag kunt u de H. Mis bijwonen in onze kerk. Daarvoor dient zich vooraf in te schrijven via deze link.

Deze H. Mis is ter gedachtenis aan 'Maria, moeder van de Kerk' en wordt uitgezonden op kerkomroep en tevens ook live gestreamd op Facebook. U bent van harte uitgenodigd deze te volgen.

Bijdragen aan de collecte kunt u digitaal via deze link.

Open hier het katerntje met de teksten voor de H. Mis.

zaterdag 30 mei 2020 00:00

Op Pinkstermorgen om 10.00 uur zal in de Gerardus Majellakerk de première plaatsvinden van een nieuwe mis. De “Missa Corona” van Wouter van Belle.
Hij zal geheel in stijl worden uitgevoerd door een kleine bezetting, zoals het in deze tijd van Corona gepast is.

Al geruime tijd is Sonja Roskamp, de dirigente van Capella Majellana, op zoek naar een Nederlandstalige mis die eenvoudig te zingen is, maar toch ook muzikaal niet snel verveelt. Naast b.v. de oude vertrouwde “Markusmis” verdient de liturgie wel weer eens iets nieuws. De Coronatijd geeft musici, door het wegvallen van het werk, meer tijd, en voor Wouter van Belle betekende dit concreet dat hij aan één stuk door kon werken aan een nieuwe compositie. De mis is geschreven voor cantor/volk, maar de eenstemmige zangpartij kan ook worden gezongen door een koorgroep. En om de mis toch enigszins te verfraaien heeft hij er af en toe een bovenstem bij gemaakt; de corona, een kroontje op de zang. De titel “Missa Corona” heeft dus een meervoudige betekenis: het kroontje, de Coronatijd waarin deze mis is ontstaan, en naar de H. Corona.
De mis zal zondag worden uitgevoerd door Karin Timmer, Rosali Viveen en Sonja Roskamp, met natuurlijk Cecilia Raymakers achter het orgel. U kunt hem volgen via livestream op FB of via de kerkomroep.

donderdag 28 mei 2020 00:00

Dankbaar zijn we met het feit dat we per 1 juni weer gezamenlijk naar de H. Mis mogen! We hebben echter te maken met een uitvoerig protocol, geschreven door de Nederlandse bisschoppen. In deze brief willen we toelichten hoe wij als parochie invulling geven aan dit protocol. Met elkaar zullen we moeten ervaren hoe alles verloopt. Eén en ander kan na verloop van tijd worden aangepast naar aanleiding van nieuwe wensen en inzichten.

Tijdspad:

  • Vanaf 1 juni: vieringen zijn toegestaan met maximaal 30 personen.
  • Vanaf 14 juni: de Heilige Communie mag weer ontvangen worden (over deze procedure wordt u later geïnformeerd).
  • Vanaf 1 juli: vieringen zijn toegestaan met maximaal 100 personen. De ‘1,5 meter afstand regel’ moet hierbij wel in acht worden genomen dus zullen we kijken of en hoe 100 mensen de vieringen kunnen bijwonen.
Maandag 7.30 uur       19.00 uur
Dinsdag 7.30 uur       19.00 uur
Woensdag 7.30 uur 9.00 uur     19.00 uur
Donderdag 7.30 uur       19.00 uur
Vrijdag 7.30 uur 9.00 uur     19.00 uur
Zaterdag 7.30 uur       19.00 uur
vooravond
Zondag 8.15 uur 10.00 uur
in de kerk 
10.00 uur
gezinsmis op
het binnenplein
12.00 uur 16.30 uur 19.00 uur

Voor de eucharistievieringen van zaterdagavond en alle vieringen op zondag vragen wij u zich in te schrijven via de website www.gerardusmajella.nl. We streven er naar dat dit ongeveer één week van te voren mogelijk wordt. Dit kan in het begin wellicht anders zijn. Voor maandag 1 juni, 2e Pinksterdag, kunt u zich inschrijven vanaf zaterdag 30 mei. Op deze dag zijn er anders dan hiervoor aangegeven drie vieringen: 8.15 uur, en twee vieringen om 10.00 uur, waarvan één voor gezinnen op het binnenplein.

Goed om te weten:

  • De viering van 10.00 uur zal ook via de Livestream op facebook worden uitgezonden.
  • Voor gezinnen met jonge kinderen tellen alleen de ouders. 
  • De gezinsviering vindt bij mooi weer plaats op het binnenplein (evt. in het park). Bij slecht weer wordt verplaatst naar de gymzaal of het Leerhuis.
  • Er zal een ontvangstprotocol volgen waarbij u wordt gevraagd op tijd naar de mis te komen en waar de hygiënemaatregelen instaan.
  • Bij de missen waarvoor inschrijving vereist is, zullen twee mensen in de kerk aanwezig zijn om u te ontvangen, de ‘weg te wijzen’ en te helpen met de hygiënemaatregelen.
  • De banken waarin u plaats kunt nemen zijn gemarkeerd met geel/wit lint.

We doen ons best om ook de oudere mensen, en mensen zonder internet te benaderen en hen uit te nodigen voor de vieringen. Toch willen we u vragen te denken aan anderen, ze te informeren en eventueel te helpen bij een inschrijving. Hiervoor kan iedereen ook bellen met het secretariaat 030 – 2931474 (di t/m vrij 13.30 – 15.30 uur).

We zijn u dankbaar voor uw flexibiliteit en inzet in deze bijzondere tijd. We zien er naar uit u te ontmoeten in de vieringen. Wij blijven voorzichtig maar dit is toch al een belangrijke stap vooruit.
Lees hier de hele brief.

maandag 25 mei 2020 10:21

In de huidige Coronatijd, wordt iedere dag de H. Mis uitgezonden op kerkomroep en tevens ook live gestreamd op Facebook. Hierdoor kunnen we niet op de gebruikelijke manieren collecteren. We bieden u daarom de mogelijkheid om de collecte digitaal te voldoen.

U kunt hiervoor onderstaande QR code scannen. U wordt dan doorgeleid naar een webpagina waar u met iDeal een betaling kunt doen:

Of klik op deze link.

Uw bijdrage in de collecte is van harte welkom voor de parochie. De inzet door broeders en vrijwilligers is niet verminderd en de kosten lopen gewoon door.

Pagina 1 van 20
U bevindt zich hier: Home Nieuws
Broeders van Sint JanDe Broeders van Sint Jan hebben hun leven aan God gewijd, ten dienste van God en hun naasten. Zij willen leven volgens het Evangelie van Jezus Christus en zich door hun gebed en hun activiteiten inzetten voor jong en oud.

Steun ons!

Uw steun

Ook uw steun hebben
wij hard nodig!

Login Sint Jan