Vieren
Looft de Heer met tambourijn en citerspel
Leren
... om op zoek te gaan naar de waarheid!
Dienen
Je inzetten voor anderen
Ontmoeten
Echte vrienden maken om samen op weg te gaan
Eucharistievieringen
Zondag 10.00 uur Hoogmis
  12.00 uur H. Mis
  14.30 uur Tridentijnse ritus
  16.00 uur English
Maandag 7.30 uur 19.00 uur stream
Dinsdag 7.30 uur 19.00 uur stream
Woensdag 7.30 uur 19.00 uur stream
Donderdag 7.30 uur 19.00 uur stream
Vrijdag 7.30 uur 19.00 uur stream
Zaterdag 7.30 uur 16.00 Vooravond

Kerkbalans

Gerardus Majella Parochie heeft uw steun echt hard nodig

Als u het met ons eens bent dat het belangrijk is om het werk in onze parochie te steunen, doe dan mee met de actie kerkbalans. Maak uw bijdrage direct over.

Bankrekening:
NL27 INGB 0000 265 993, tnv Gerardus Majella Parochie, onder vermelding van Kerkbalans

In 2019 is er gemiddeld iets meer dan 320 euro gegeven. Dit kan een mooi richtbedrag zijn. U kunt ook uitgaan van 1% van uw bruto inkomen. Dat lijkt niet overdreven voor het belang dat wij mogen hechten aan het hebben van een parochie. Hierbij geldt uiteraard de gelijkenis uit de Bijbel van de arme weduwe: het gaat niet om de hoogte van het bedrag maar om de intentie waarmee het wordt gegeven. Als u dit richtbedrag te groot vindt kunt u ook bijvoorbeeld een bijdrage geven van € 5,00 per maand.

Uw bijdrage aan de kerkbalans en andere schenkingen die u doet aan de parochie gelden voor de belastingdienst mogelijk als gift die aftrekbaar is van de belastingen. Op de website staan de mogelijkheden, (https://gerardusmajella.nl/nl/gm-organisatie/financien/schenkingen.html).

Waarom zijn de belastingen en schenkingen belangrijk voor u?
Wist u dat als u bijvoorbeeld 40% belasting betaalt en u schenkt ons € 500,- (en u voldoet aan de voorwaarden zoals hiervoor beschreven) krijgt u € 200,- terug van de belastingen. Dus eigenlijk “kost” het u maar € 300,-. Wanneer u dit weet kunt u natuurlijk leuke dingen doen voor dat geld dat u terug krijgt, of de parochie nog iets extra's schenken.

Wij willen als parochie graag altijd klaar staan voor een ieder die ons nodig heeft. Met “wij” bedoel ik niet alleen de pastoor en zijn medebroeders, of het bestuur of de pastoraatsgroep, maar wij als parochiegemeenschap. Dat wil zeggen alle vrijwilligers en parochianen die zich inzetten voor de parochie.

De inzet van ieder is niet in geld uit te drukken en grote reden voor dankbaarheid. Er blijven echter kosten over die gewoon wel betaald moeten worden.

  BEGROTING BEGROTING RESULTAAT Prognose
  2021 2020 2019 2020
LASTEN €. €. €. €.
 
Kosten onroerend goed 86.997 57.151 71.693 51.447
Persoonskosten in loondienst 23.130 21.156 20.484 21.000
Persoonskosten niet in loondienst 67.000 66.500 66.364 66.500
Kosten eredienst 18.100 19.800 20.687 20.508
Kosten pastoraat 4.600 8.100 5.788 4.472
Verplichte en vrijwillige bijdragen 48.250 48.250 40.799 33.652
Beheerskosten 12.425 13.475 14.064 12.171
Incidentele lasten - - - -
Totaal lasten   260.502 234.432 239.879 209.750
 
BATEN
Bijdragen parochianen 202.500 172.500 175.517 157.846
Totaal lasten   202.500 172.500 175.517 157.846
 
EXPLOITATIE 58.002- 61.932- 64.632- 51.904-
 
FINANCIËLE BATEN EN LASTEN
Opbrengsten uit bezittingen en beleggingen 58.200 62.670 65.414 44.514
Financiële lasten - - - -
FINANCIËLE BATEN EN LASTEN 58.200 62.670 65.414 44.514
 
RESULTAAT 198 738 1.052 7.390-
U bevindt zich hier: Home Organisatie Financiën Kerkbalans
Broeders van Sint JanDe Broeders van Sint Jan hebben hun leven aan God gewijd, ten dienste van God en hun naasten. Zij willen leven volgens het Evangelie van Jezus Christus en zich door hun gebed en hun activiteiten inzetten voor jong en oud.

Login GM