Vieren
Looft de Heer met tambourijn en citerspel
Leren
... om op zoek te gaan naar de waarheid!
Dienen
Je inzetten voor anderen
Ontmoeten
Echte vrienden maken om samen op weg te gaan
Eucharistievieringen
Zondag 10.00 uur Hoogmis
  12.00 uur H. Mis
  14.30 uur Tridentijnse ritus
  16.00 uur English
Maandag 7.00 uur 19.00 uur
Dinsdag 7.00 uur 19.00 uur
Woensdag 7.00 uur 19.00 uur
Donderdag 7.00 uur 19.00 uur
Vrijdag 7.00 uur 19.00 uur
Zaterdag 7.00 uur 19.00 Vooravond

Zangprogramma liturgie

Programma Capella Majellana 4 sept – 20 nov 2022 Jaar C

Projectkoor Paaswake 2019
 

Open hier de pdf met het volledige programma.

18 september 25de zondag door het jaar
  Mis :  WJD-mis Joannis Pauli Secundi – Botor A 017
  Intredezang :  Wij treden biddend in uw licht (mel 848-I) LD 928
  Kyrie + Gloria  
  Antwoordpsalm :  Ps 113; Verheerlijkt de Heer die de armen Roode D
  Alleluia :  VII; Spreek, Heer, uw dienaar luistert A 001
  Evangelieacclamatie :  Woord van de Heer, accl. B A 003
  Credo :  I LD 373
  Offerandezang :  Notre Père – Duruflé A 154
  Sanctus en Agnus Dei
Communiezang
:  O Salutaris – Délibes (dameskoor) A 145
  Slotzang :  Geef vrede, Heer LD 894
couplet 1,2,3
 
25 september 26de zondag door het jaar (Enige repetitie voor deze zondag om 09.20 in de kerk)
  Mis :  Missa in Simplicitate – Leenders  
  Intredezang :  Dit huis gereinigd en versierd LD 807
  Kyrie + Gloria  
  Antwoordpsalm :  Ps 146, Een loflied voor de Heer LD 657 S
  Alleluia :  VII; Uw woorden Heer A 001
  Evangelieacclamatie :  Woord van de Heer, accl. B A 003
  Credo :  Gebeden LD 373
  Offerandezang :  Laudate Omnes Gentes – Taizé A 153
  Sanctus en Agnus Dei
Communiezang
:  Lead me Lord – Wesley A 123
  Slotzang :  Dankt, dankt nu allen God LD 1034
 
2 oktober 27de zondag door het jaar FAMILIEFEEST Projectkoor
  Mis :  Titus Brandsma mis – W.v.B.  
  Intredezang :  De vreugde voert ons naar dit huis + bovenstem N 313
  Kyrie + Gloria  
  Antwoordpsalm :  Ps 95; Heden, als gij zijn stem hoort LD 578 K
  Alleluia :  VII, Uw woord is waarheid Heer A 001
  Evangelieacclamatie :  Woord van de Heer, accl. B A 003
  Credo :  Chant Nederlands A 006
  Offerandezang :  Je vous salue Marie – Fr. Jean Batiste A 147
  Sanctus en Agnus Dei
Dox. + Onze Vader
:  Gezongen – W.v.B. A 015
  Communiezang :  Alleluia – Boyce canon Website 000
  Slotzang :  Wij groeten U o Koningin (naar priorij) LD 1249
 
16 oktober 29de zondag door het jaar GERARDUSFEEST
  Mis :  Mozart KV 275  
  Intredezang :  O Gerardus, vriend van Jezus N 315
  Kyrie + Gloria  
  Antwoordpsalm :  ps. 16, Leer ons O Heer LD 473 D
  Alleluia :  VII; Wil iemand mij dienen  
  Evangelieacclamatie :  Woord van de Heer, accl. B A 003
  Credo :  III  
  Offerandezang :  Ave Verum – Mozart A 106
  Sanctus en Agnus Dei
Communiezang
:  Cantique de Jean Racine – Fauré A 108
  Slotzang :  U zij de glorie - + bovenstem sopranen N 333
 
 
23 oktober 30de zondag door het jaar CANTOR Geen koor
  Mis :  Lourdes – Lécot A 013
  Intredezang :  Hoe zouden wij geloven Heer N 324
  Kyrie + Gloria :  Kyrielitanie en Gloria  
  Antwoordpsalm :  ps. 34, Ervaart het ziet LD 508 S
  Alleluia :  VII; Maak ons hart ontvankelijk Heer  
  Evangelieacclamatie :  Woord van de Heer, accl. B A 003
  Credo :  Ik geloof in God – gezongen LD 383
  Offerandezang  
  Sanctus en Agnus Dei
Dox. + Onze Vader
:  Gezongen – W.v.B. A 015
  Slotzang :  Liedje van Stephie en Marieke over Maria – staat in LD nr?
 
 
30 oktober 31de zondag door het jaar Nederlands
  Mis :  Missa Corona – W.v.B. A 013
  Intredezang :  God heeft het eerste woord LD 1082
  Kyrie + Gloria  
  Antwoordpsalm :  Ps. 145 – De Heer is voor wie Hem aanroept N 306 D
  Alleluia :  VII – Weest te allen tijde waakzaam en bidt A 001
  Evangelieacclamatie :  Woord van de Heer, accl. B A 003
  Credo :  Ik geloof in God – gezongen LD 383
  Offerandezang :  Ave Maria – Haagh dames  
  Sanctus en Agnus Dei
Dox. + Onze Vader
:  Gezongen – W.v.B. A 015
  Communiezang :  Neem mij aan – Iona N 328
  NIEUW Eventueel :  Where all charity (Ubi caritas) – Bullard A 165
  Slotzang :  Gebenedijd zijt Gij LD 1228
 
 
1 november ALLERHEILIGEN Mis om 19.00 uur Nederlands
  Mis :  Missa Corona – W.v.B.  
  Intredezang :  Hoe zouden wij geloven Heer A 324
  Kyrie + Gloria  
  Antwoordpsalm :  Ps 24: Wie mag bestijgen LD 490 S
  Alleluia :  VII - Komt allen tot Mij die uitgeput zijt A 001
  Evangelieacclamatie :  Woord van de Heer, accl. B A 003
  Credo :  Gebeden  
  Offerandezang :  Neem mij aan N 328
  Sanctus en Agnus Dei
Dox. + Onze Vader
:  Gezongen – W.v.B. A 015
  Communiezang :  Ik ben de weg – W.v.B. A 164
  Slotzang :  Liefde eenmaal uitgesproken N 326
 
6 november 32ste zondag door het jaar Majella Voces
(sopranen)
  Mis :  Christchurch mass – Archer  
  Intredezang :  Wie in de schaduw Gods mag wonen LD 574
  Kyrie + Gloria  
  Antwoordpsalm :  Ps. 17 Uw aanblik, Heer, verzadigt mij Roode R
  Alleluia :  VII; Wees getrouw tot de dood A 001
  Evangelieacclamatie :  Woord van de Heer, accl. B A 003
  Credo :  Credo I LD 373
  Offerandezang :  The Lord bless you – Rutter (2-stemmige versie) A 136a
  Sanctus en Agnus Dei
Communiezang
:  Erhöre mich, wenn ich rufe – Schütz NIEUW Website 000
  Slotzang :  Als tussen licht en donker LD 1017
 
20 november 34ste zondag door het jaar CHRISTUS KONING
  Mis :  Missa St Joh. De Deo - J. Haydn  
  Intredezang :  Zingt een nieuw lied voor de Koning (tekst afdrukken
OvG blz 221)
  Kyrie + Gloria :  Kort Gloria NIEUW
  Antwoordpsalm :  ps. 122 Hoe verblijd was ik LD 628 K
  Alleluia :  VII – Gezegend de Komende A 001
  Evangelieacclamatie :  Woord van de Heer, accl. B A 003
  Credo :  III LD 375
  Offerandezang :  O sacrum convivium – Perosi A 128
  Sanctus en Agnus Dei
Communiezang
:  Cantate Domino – Pitoni A 107
  Eventueel optie :  Laudate Dominum – Kämpf met instrument? A 161
  Slotzang :  Aan U, o Koning der eeuwen LD 1008
U bevindt zich hier: Home Liturgie Zangprogramma liturgie
Broeders van Sint JanDe Broeders van Sint Jan hebben hun leven aan God gewijd, ten dienste van God en hun naasten. Zij willen leven volgens het Evangelie van Jezus Christus en zich door hun gebed en hun activiteiten inzetten voor jong en oud.

Login GM