Vieren
Looft de Heer met tambourijn en citerspel
Leren
... om op zoek te gaan naar de waarheid!
Dienen
Je inzetten voor anderen
Ontmoeten
Echte vrienden maken om samen op weg te gaan
Eucharistievieringen
Zondag 10.00 uur Hoogmis
  12.00 uur H. Mis
  14.30 uur Tridentijnse ritus
  16.00 uur English
Maandag 19.00 uur
Dinsdag 19.00 uur
Woensdag 19.00 uur
Donderdag 19.00 uur
Vrijdag 19.00 uur
Zaterdag 19.00 uur Vooravond

Nieuws | Mededelingen

- U moet u zich weer inschrijven voor de H. Mis van 10.00 uur; dus niet voor de andere Missen.
- Afgelopen woensdagavond is om 20.00 uur in het leerhuis de cursus ‘Bijbelbasics’ geweest. Een nieuwe cursus om de basics van de Bijbel en van het lezen van de Bijbel te ontdekken. We volgen daarbij het idee van de ‘cursus katholiek’, d.w.z. een doorlopende cursus van 2 jaar waar je altijd kunt instromen. Deze cursus zal maandelijks plaats vinden - anderhalf uur op woensdagavonden. Na een introductie van rond 30 minuten zal een verdiepend gesprek plaats vinden waar iedereen met zijn vragen over het thema of de Bijbel in het algemeen terecht kan.
Doel van de cursus is om aan degenen die de kerk en het geloof aan het (her)ontdekken zijn de basics van de Bijbel en van de katholieke manier om de Bijbel te lezen dichterbij te brengen. Het past dus goed als vervolg op een Alpha cursus of na de 'cursus katholiek'.
Br. Ignatius Maria, Br. Kornelius-Maria en Tim Schilling zullen de sprekers zijn. Voor meer info over de thema's van de avonden: kijk op de website.
- Er zal er een collecte zijn voor de Studentenparochie. De studenten zullen zelf die collecte verzorgen.
Het volgend weekend zal er een collecte zijn voor de versiering met Kerstmis.
- Aanstaande woensdag is er weer Lectio Divina om 20.00 uur, in het leerhuis. We lezen en overwegen dan de lezingen van de komende zondag. Het kan ons helpen bij de voorbereidingen naar Kerstmis.
- Op vrijdag 3 december is er weer een geestelijke lezing over de H. Johannes, evangelist. Om 20.00 uur in het leerhuis.
- Het Synodaal proces :
Op verzoek van paus Franciscus begint nu in heel de Katholieke Kerk een luister- en bezinning-proces. Wat concreet het proces zal betekenen voor de Gerardus Majella parochie hoort u in de kerk (en leest u op onze website) in de komende weken!
- Graag de mededelingen weer meenemen. Die zijn uitgebreider dan de mondelinge mededelingen.
- Wilt u uw bijdrage voor deze viering overmaken naar de bankrekening van de parochie, deponeren in de offerkist achter in de kerk, de QR code gebruiken, of gebruik maken van de pin-paal achter in de kerk. Hartelijk dank daarvoor.
 
Gepubliceerd in GM
U bevindt zich hier: Home Actueel Mededelingen
Broeders van Sint JanDe Broeders van Sint Jan hebben hun leven aan God gewijd, ten dienste van God en hun naasten. Zij willen leven volgens het Evangelie van Jezus Christus en zich door hun gebed en hun activiteiten inzetten voor jong en oud.

Login GM